Filmfestival 2021

Velkommen til Danmarks største festival for unge filmskabere! 

Tilmeldingen er nu åben!

Kære filmfolk

 

Det er sære tider for unge filmskabere. Rigtigt mange produktioner er blevet lagt ned eller udskudt indtil samfundet åbner mere op. For at flest muligt kan nå at få deres film med til TheNextFilmFestival 2021, har vi besluttet at lægge deadlines så sent som det overhovedet kan lade sig gøre for os. Det betyder også, at vi i år har valgt ikke at afholde de regionale filmfester, der som regel ligger i maj/juni.

 

Vi Glæder os til at se jeres film, og håber at møde flest muligt af jer til finalen i Odense.

 

Datoer

Finale U16 + Skolefilmfestivaler: Onsdag d. 1. september

Finale U21 + International: Torsdag d. 2. september til Lørdag d. 4. september

TheNextFilmTalentCamp: Tirsdag d. 31 august til Lørdag d. 4. september

 

Tilmeld din film til TheNextFilmFestival!

Deadline for tilmelding af film er:

U16 + skolefilmfestival samt U21: 22. juli 2021

 

Du skal tilmelde din film via filmfreeway.com. Det er en nem platform at benytte, hvor du opretter dig selv som bruger og din film som projekt. Herefter er der en simpel form, som du skal udfylde med blandt andet stills. Tilmeld din film her!

 

Det er især vigtigt, at du husker at skrive:

  • Din films titel

  • Din films varighed

  • En kort beskrivelse af filmens handling på max 140 anslag

  • Instruktørens navn, alder, email og bopæl

  • Kontaktpersonens email og telefonnummer

  • For U21 - den region i landet du vil melde filmen til. Enten der hvor du bor, eller der hvor filmen er lavet. Vi udpeger regionale vindere. 

 

Derudover skal du sørge for BÅDE at uploade din film som fil og indsætte et link til den på youtube.

 

Vi glæder os til at modtage din tilmelding - og til endnu et brag af en filmfestival! Og husk at du gerne må tage til filmfestival, selvom at du ikke deltager med en film.

Regler

 

Alderskategorier

Der er to alderskategorier på TheNextFilmFestival. For begge kategorier gælder det, at det er instruktørens alder ved filmens første visning nogensinde, som er afgørende for, hvilken alderskategori filmen tilhører.

 

U16 – film lavet af unge, der ikke er ældre end 16 år. I 2021 skal du også melde din skolefilmfestival-film til her (film lavet i grundskolen af unge under 16) 

 

U21 – film lavet af unge, der ikke er yngre end 17 år og ikke ældre end 21.Skolefilm

Har du lavet film som en del af et skoleprojekt, hvor hele klassen har lavet film i et projekt som normalt ville have deltaget i en lokal skolefilmfestival? Meld filmen til i U16-kategorien. På Filmfreeway får du mulighed for at skrive, at det er en skolefilm, og til finalen har vi særlig skolefilmskategori. Hvis du er 17 eller mere og f.eks har lavet film i mediefag, tilmelder du den i U21. 

 

Filmens længe

Helt generelt anbefaler vi så korte film som overhovedet muligt.

 

Men reglen er:

  • Max 15 min hvis du deltager i kategorien U21

  • Max 10 min hvis du deltager i kategorien U16 og Skolefilm

 

NB. Rulletekster, titel osv. skal være inkluderet i den angivne tid. Der gives ikke dispensation for film, der er for lange.

 

Clearet musik

Al musik skal være clearet med rettighedshaveren. TheNextFilmFestival tilbyder gratis, proffesionel filmmusik. Se mere her! 

 

Din film på Youtube

For at deltage i TheNextFilmFestival skal du selv uploade din film til Youtube. Du skal have uploadet den inden du deltager, i så høj kvalitet som muligt. Under tilmelding skal du sende ps linket til filmen, så sørger vi for, at samle dem i særlige TheNextFilmfestival-kanaler, så juryen og andre interesserede kan se dem. Det er let at uploade film til Youtube når først du har oprettet en bruger.

 

Bemærk: du kan IKKE sende os filmen som et link eller via Google Docs osv.

 

Øvrige regler

Filmen skal være lavet i 2019, 2020 eller 2021 (men må ikke tidligere have været indsendt til TheNextFilmFestival)”.